Bølle

Ukas utrydningstruede ord er

Bølle

“Ordet bølle har vi fra dansk. Stedet Bøllemose i Danmark var tilholdssted for unge gutter fra København i fritiden, og etter hvert fikk det ry som stedet hvor all rampen holdt til. Derfra var veien kort til skjellsordet “bølle”. Var de riktig unge, het det “bøllefrø”.

Flere utrydningstruede ord finner du i

Utrydningstruede ord av Astrid Skår. Messel forlag. 2004.

Sordin

SORDIN er ukas utrydningstruede ord.

Ordet er et substantiv, og opprinnelig en demper på stryke- og blåseinstrumenter. Når man spilte med dette, ble lyden dempet. Ordet kommer fra det italienske sordo som betyr “døv”. I overført betydning ble uttrykket “spille med sordin” brukt når man opptrådte diskret og tilbakeholdent, at man la bånd på seg.

 

Flere utrydningstruede ord kan du finne i boka som heter nettopp det:

Utrydningstruede ord av Astrid Skår. Messel forlag. 2004.

Fnatt

FNATT er ukas utrydningstruede ord.

Det er et substantiv, og trolig beslektet med fnas som betyr “skjell”. Det har vært brukt som betegnelse på hudsykdommen skabb, og den er som kjent svært kløende og irriterende. Uttrykket “til å få fnatt av” er da det samme som at noe er irriterende.

Flere utrydningstruede ord kan du finne i boka som heter nettopp det:

Utrydningstruede ord av Astrid Skår.
Messel forlag. 2004.