Uten dekning

Utendekning
Uten dekning av Lise Knudsen
79 s. Tussilago. 2013.

Jeg brekker av en stilk.
Blomstene er kalde.
«Hva skal du med dem, Kari?»
«De er pene.»
«Revebjeller er giftige, altså!»

Bredden på den andre sida.
Blyanttegna.
Som om noen har gjort konturen utydelig.
Med vilje.

Bildet er hentet fra forlagets hjemmeside. Teksten er bokas baksidetekst.

Restless Ghost

The wasp’s paper nest hung all winter.
Sun, angled in low and oblique,
Backlit—with cold fever—the dull lantern.

Emptied, the dangled nest drew him:
Gray. Translucent. At times an heirloom
Of glare, paper white as burning ash.

Neither destination nor charm, the nest
Possessed a gravity, lured him, nonetheless,
And he returned to behold the useless globe

Eclipse, wane and wax. He returned,
A restless ghost in a house the wind owns,
And the wind went right through him.

Eric Pankey

Restless Ghost av Eric Pankey er ukas dikt. Happy Halloween!