Gone: Lyset

Lyset
Gone: Lyset av Michael Grant
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen
397 s. Schibsted. 2013.

Over ett år har gått siden alle de voksne forsvant. I løpet av den tiden har utallige kamper blitt utkjempet: kamper mot sult, løgn, pest og ikke minst kampene mellom det gode og det onde. Vil barna i Perdido Beach klare å overleve, eller vil de omkomme i denne siste maktkampen?

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.