Mirakel

Mirakel_hd_image
Mirakel av R. J. Palaci0o
Oversatt av Rune Moen.
427 s. Gyldendal. 2013.

August er ti år gammel, og født med deformert ansikt på grunn av en genfeil. “Jeg vil ikke fortelle deg hvordan jeg ser ut. Uansett hva du tenker, er det sannsynligvis verre”, sier han i første kapittel. Til nå i livet har han gjennomgått tjuesju operasjoner, og har derfor fått hjemmeundervisning av moren. Livet har vært trygt; han kjenner alle menneskene i gata der han bor, og beveger seg minst mulig utenfor nærmiljøet. Men nå – når han skal starte i femte klasse – har foreldrene bestemt at han skal begynne i vanlig skole.

Halloween er den beste dagen i året, tenker August. Da ser han ut som alle andre barn. De 364 andre dagene i året, opplever han at folk stirrer, skvetter eller skriker når de ser ham. Og nå skal han begynne på skolen blant mange, mange fremmede jevnaldrende.
Som ventet blir overgangen til skolehverdagen tøff. Vi får møte både bøller, venner, folk som tror de gjør godt og de som gjør vondt med vilje. Og vi heier på tapre, smarte, sårbare, morsomme og modige August.

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.

Verdensdagen for psykisk helse

Idag er verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema er “Se hverandre – gjør en forskjell”. Fokuset er forebygging av mobbing og ensomhet. Verdensdagen ønsker å bevisstgjøre oss på at vi alle kan gjøre en forskjell i eget og andres liv. Dette kan vi gjøre ved å legge ekstra merke til de vi omgås i det daglige, enten det er nære venner eller bekjente.

I 2013 skal Verdensdagen bidra til å

  • Øke folks åpenhet og kunnskap om psykisk helse.
  • Øke bevisstheten om at inkludering og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse.
  • Bidra til flere blir oppmerksomme på at vi alle kan gjør en forskjell i andres liv.
  • Synliggjøre sosiale arenaer og fellesskap som kan bidra til inkludering og relasjonsbygging.

I biblioteket er det nå en liten utstilling med både skjønnlitteratur og sakprosa som tar for seg temaer som mobbing og ensomhet.

Kanskje kjenner du noen som har det tungt, eller synes du selv livet er vanskelig?
Les mer om psykisk helse på

verdensdagen.no
mentalhelseungdom.no
vfb.no Organisasjonen voksne for barn

Psykiskhelse

Kilde: verdensdagen.no