Gone: Lyset

Lyset
Gone: Lyset av Michael Grant
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen
397 s. Schibsted. 2013.

Over ett år har gått siden alle de voksne forsvant. I løpet av den tiden har utallige kamper blitt utkjempet: kamper mot sult, løgn, pest og ikke minst kampene mellom det gode og det onde. Vil barna i Perdido Beach klare å overleve, eller vil de omkomme i denne siste maktkampen?

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.

Gone: Frykten

Frykten
Gone: Frykten av Michael Grant
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen.
514 s. Schibsted. 2012.

Ett øyeblikk. Alle over 15 er borte. Forsvunnet … På tross av matmangel, løgner og pest er overlevelsesinstinktet sterkt blant ungdommene. Men til hvilken pris?

Bok 5 i den berømte serien om ungdommene fra Perdido Beach.