Klappet og klart

På 1500-tallet var bryllupsskikken slik at man ved avtale om ekteskap, skulle dunke partene i ryggen. Dette for at de ikke skulle glemme avtalen. Og her kommer uttrykket klappet og klart fra.

Flere utrydningstruede uttrykk kan du lese i Astrid Skårs Utrydningstruede ord og uttrykk. Messel forlag. 2004.

Advertisements