Klappet og klart

På 1500-tallet var bryllupsskikken slik at man ved avtale om ekteskap, skulle dunke partene i ryggen. Dette for at de ikke skulle glemme avtalen. Og her kommer uttrykket klappet og klart fra.

Flere utrydningstruede uttrykk kan du lese i Astrid Skårs Utrydningstruede ord og uttrykk. Messel forlag. 2004.

Svarte-Mathilda III

SM3
Svarte-Mathilda III av Tor Arve Røssland
187 s. Samlaget. 2013.

Elisabeth og Gry drar til Venezia for å finne ut kva som skjedde med bibliotekaren Viggo. Kva var han på sporet av då han døydde?

Vi blir også tatt med til 1500-talets Venezia, der Gallo-brørne går i gang med spegelproduksjon. Dei blir både offer og reiskap for dei demoniske kreftene som seinare skal heimsøkje Hardanger på 1800-talet og notidas Bergen.

Her får lesarane som har følgt Svarte-Mathilda frå spegel til spegel endeleg vite den grufulle byrjinga på historia. Eller går den kanskje endå lenger bakover i tid?

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside