Restless Ghost

The wasp’s paper nest hung all winter.
Sun, angled in low and oblique,
Backlit—with cold fever—the dull lantern.

Emptied, the dangled nest drew him:
Gray. Translucent. At times an heirloom
Of glare, paper white as burning ash.

Neither destination nor charm, the nest
Possessed a gravity, lured him, nonetheless,
And he returned to behold the useless globe

Eclipse, wane and wax. He returned,
A restless ghost in a house the wind owns,
And the wind went right through him.

Eric Pankey

Restless Ghost av Eric Pankey er ukas dikt. Happy Halloween!

Gone: Lyset

Lyset
Gone: Lyset av Michael Grant
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen
397 s. Schibsted. 2013.

Over ett år har gått siden alle de voksne forsvant. I løpet av den tiden har utallige kamper blitt utkjempet: kamper mot sult, løgn, pest og ikke minst kampene mellom det gode og det onde. Vil barna i Perdido Beach klare å overleve, eller vil de omkomme i denne siste maktkampen?

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.

Dilla

Dilla er ukas utrydningstruede ord. Det er en forkortelse av det latinske delirium som betyr å være “påvirket av”. Vi bruker det helst for å betegne den hallusinasjonstilstanden som oppstår av overdrevent alkoholinntak, på norsk “fylleslag”. Forkortelsen “dolla” blir også brukt om “mani”, “å ha dilla på noe”.

Flere utrydningstruede ord finner du i Astrid Skår sin Utrydningstruede ord fra 2004. Messel forlag.

Jeg er Malala

Malala
Jeg er Malala av Malala Yousafzai
Oversatt av Poul Henrik Poulsson
272 s. Cappelen Damm. 2013.

I oktober 2012 stoppet menn fra Taliban en buss med pakistanske skoleelever i Swatdalen: – Hvem av dere er Malala? Malala ble skutt i hodet, men overlevde utrolig nok attentatet. I sin bok forteller hun om hvordan Taliban gradvis tok kontrollen over hennes hjemby og nektet jentene å gå på skole. Malala er blitt et symbol for jenters rett til utdanning og er den yngste noensinne til å bli nominert til Nobels fredspris.

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.

Skumle tak

Ingen jenter leier kvarandre lenger
Ingen gutar klappar kvarandre på ryggen
og blunkar
Ingen leikeslåst og rullar rundt på golvet
Det er for skummelt
og snart er det for seint

Du og eg ser oss rundt
med skremte barneauge

Dei vaksne maskene våre sit spikra fast

 

Skumle tak av Hans Sande er ukas dikt.
Tatt fra boken Heilt konge: Dikt for unge og gamle. Gyldendal. 2009.

Blackout

Blackout
Blackout av Elen Betanzo
140 s. Gyldendal. 2013.

Maria elsker Lukas så mye at hun vil gjøre alt for å beholde ham. Sebastian vil bli den nye Pablo Neruda, men skriver nesten bare dikt som handler om Irina. Siss er blitt så tynn at hun har forsvunnet bort fra Maria, men hun nærmer seg Sebastian mer og mer. Joakim går andre klasse om igjen, det eneste positive med dét, er at han kan se på Irina hver dag. Irina vet at hun er best, en ekte stjerne, og om morgenen synger hun på bussen. Men så kom festen. Hva skjedde da alt ble svart den natten?

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.

Odinsbarn

Odinsbarn
Odinsbarn av Siri Pettersen
615 s. Gyldendal. 2013.

Tenk deg å mangle noe alle andre har.
Noe som beviser at du hører til i denne verden.
Noe så viktig at uten det, er du ingenting.
En pest. En myte. Et menneske.

Femten vintre gammel får Hirka vite at hun er et odinsbarn – en halelaus råttenskap fra en annen verden. Foraktet. Fryktet. Og jaget. Hun aner ikke lenger hvem hun er, og noen vil drepe henne for at det skal forbli en hemmelighet. Men det finnes verre ting enn odinsbarn, og Hirka er ikke den eneste skapningen som har brutt gjennom portene…

Odinsbarn er original fantasy på norrøn grunn. Et oppgjør med fremmedfrykt, blind tro og retten eller viljen til å lede. Det er den første av tre bøker om Hirka, i serien Ravneringene.

Les første kapittel her!

Tekst og bilde er hentet fra forlagets hjemmeside.